Żurawiki znajdują swoje zastosowanie jako dodatkowe urządzenia transportu bliskiego, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa pracy, a także zwiększenie jej wydajności. Ten typ urządzeń dzieli się na dwa rodzaje: żurawiki słupowe i przyścienne. W przypadku żurawików słupowych, specjalnie zaprojektowany fundament lub już istniejąca posadzka, stają się miejscem ich montażu. Zanim jednak zostanie dokonany montaż, fundamenty czy też posadzkę sprawdza się pod kątem wytrzymałościowym.

Żurawiki słupowe można zaliczyć do urządzeń dźwigowych, które są najczęściej wykorzystywane. Wykonanie jest możliwe na dwa sposoby: z pełnym bądź ograniczonym kątem obrotu.

Tam gdzie żurawik lub wciągnik jest niewystarczający, do kompleksowej obsługi stanowisk pracy stosujemy w zależności od potrzeby systemy lekkie stanowiskowe, w wykonaniu ze stali lub aluminium. Jako element podnoszący ładunek znajdują zastosowanie wciągniki łańcuchowe. Jeśli przy zastosowaniu żurawików lub wciągników występują pewne ograniczenia w zasięgu działania, przy systemach lekkich praktycznie całe stanowisko pracy może być objęte zasięgiem działania haka. Tego typu rozwiązania znajdują swe zastosowanie w rożnych gałęziach przemysłu. Tak wykonana konstrukcja jest kompletnym rozwiązaniem wraz z profilami jezdnymi. Montaż systemu lekkiego wykonuje się do konstrukcji wsporczej. Montaż systemów lekkich jest bardzo prosty i szybki. Systemy lekkie występują w wersji jedno- i dwudźwigarowej oraz jako monorail do przejazdu tylko samego wciągnika. Tam gdzie ciężar systemu i poziom hałasu jego pracy mają znaczenie, stosuje się systemy aluminiowe – znacznie lżejsze i cichsze od swoich odpowiedników w wersji stalowej.

Żurawki przyścienne są z kolei montowane na ścianie hali, przeważnie na słupie. Innym rozwiązaniem jest montaż na konstrukcji wsporczej. Ten typ urządzeń dźwigowych oferuje mniejszy kąt obrotu niż żurawiki słupowe, stąd zostaje przeznaczony do przenoszenia ładunków o mniejszych gabarytach. Nieskomplikowana budowa decyduje o prostocie obsługi, natomiast mniejsza rozmiarami konstrukcja od żurawików słupowych, staje się zaletą wszędzie tam, gdzie przestrzeń przeznaczona do wykorzystania jest ograniczona.

Obydwa typy urządzeń dźwigowych zaprojektowane zostały do przenoszenia ładunków lub komponentów o niewielkiej masie, najczęściej kilkuset kilogramów. Dostępne są ponadto żurawiki słupowe i przyścienne, które oferują udźwig nawet do Q=5 t. Sterowanie odbywa się przez kasetę sterowniczą zawieszoną na kablu, lub radio z manipulatorami przyciskowymi.

 

zurawiki indsolutions

Zastosowanie

W miejscach, gdzie niemożliwe jest wykorzystanie żurawików słupowych lub przyściennych, zastosowanie znajdują systemy lekkie stanowiskowe, wykonane ze stali lub aluminium. Pozwalają one na kompleksową obsługę stanowisk pracy, eliminując ograniczenia w zasięgu działania haka. Montaż systemów lekkich na konstrukcji wsporczej jest prosty i szybki. Systemy te mogą występować w wersjach: jedno- i dwudźwigarowej oraz jako monorail służący przejazdowi samego wciągnika. W zależności od wymagań względem warunków pracy, w tym hałasu, można zadecydować o montażu systemów bazujących na wykonaniu stalowym lub aluminiowym – lżejszym i cichszym od poprzednika.

 

Wydajność i bezpieczeństwo pracy przy przenoszeniu ładunków o małych gabarytach