Praca w warunkach niestandardowych, wszędzie tam, gdzie zachodzi zagrożenie działaniem pyłów lub gazów, swoje zastosowanie mogą znaleźć urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Jest to specjalne wykonanie ATEX, możliwe dzięki prowadzonej współpracy z firmą SWF KRANTECHNIK.

Zarówno wciągniki, suwnice, jak i żurawiki – dowolne urządzenia dźwignicowe, mogą zostać wykonane w wersji zabezpieczenia do strefy EX, czyli w miejscach działania pyłów czy też gazów. W takim wypadku sterowanie odbywa się w sposób standardowy, jak przy urządzeniach stosowanych w normalnych warunkach pracy i otoczenia. Wykorzystywane są zatem kasety sterownicze podwieszone na kablu lub zestawy sterowań radiowych, które zostają przeznaczone do określonej strefy zagrożenia wybuchem.

Wykonanie przeciwwybuchowe to dwojakiego rodzaju możliwość zastosowania. Takim zabezpieczeniem opatrzone mogą być bowiem wspomniane urządzenia dźwignicowe lub same urządzenia sterujące, przy jednoczesnym zastosowaniu wciągników, suwnic czy żurawików w standardowym wykonaniu.

Właściwy dobór

Właściwy dobór urządzenia i decyzja o tym, czy ma to być dźwignica i/lub urządzenie sterujące wykonane standardowo bądź w specjalnym systemie przeciwwybuchowym, wpływa na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracy. W strefach zagrożenia wybuchem, gdzie na co dzień warunki wymagają pracy w narażeniu na działanie pyłów lub gazów, jest to podstawa zachowania efektywnej i wydajnej pracy, z minimalizowaniem ryzyka wystąpienia skutków ubocznych ewentualnego wybuchu.

Bezpieczna praca w warunkach działania pyłów lub gazów