Pośród suwnic natorowych wyróżnia się suwnice jednodźwigarowe i dwudźwigarowe. Obydwa rodzaje znajdują swoje zastosowanie wewnątrz hal produkcyjnych czy magazynów, ale i mogą zostać przeznaczone na zabudowę zewnętrzną na estakadzie. Wybór pomiędzy jednym a drugim rodzajem suwnicy, powinien być uzależniony od rodzaju oraz intensywności pracy, jaka ma zostać wykonana.

Suwnice natorowe jednodźwigarowe wyposażone w wciągniki linowe niskiej zabudowy, znajdują swoje zastosowane do prac wymagających udźwigu do Q=12,5 t. Ich zastosowanie w obiektach zamkniętych pozwala maksymalnie wykorzystać gabaryty hali czy magazynu, ze względu na kompaktową budowę czołownic i wciągnika. Elementy te dają efekt w postaci pożądanych dojazdów haka. Łączenie dźwigara z czołownicami to szereg rozwiązań dopasowywanych indywidualnie do potrzeb danego miejsca pracy. Natorowe suwnice jednodźwigarowe mogą być sterowane radiowo bądź z wykorzystaniem podwieszanej kasety sterowniczej.

Suwnice natorowe dwudźwigarowe wyposażone we wciągarki standardowe, sprawdzają się przy pracach wymagających udźwigu do Q=80 t. Jeśli wstępuje zapotrzebowanie na udźwig powyżej Q=80 t, stosowane są indywidualnie projektowane suwnice dwudźwigarowe, wyposażone we wciągarki typu otwartego. Dzięki temu uzyskuje się możliwość podnoszenia ładunków o masie równej nawet Q=250 t.

Dodatkowo suwnice natorowe dwudźwigarowe mogą być wyposażane w pomosty serwisowe oraz pomosty na wciągarce. Sterowanie odbywa się poprzez system radiowy lub kasetę sterowniczą podwieszoną na kablu. Istnieje ponadto możliwość zabudowy kabiny operatora.

W standardzie suwnice jedno- i dwudźwigarowe oferowane są z prędkością dwubiegową. Alternatywą jest zastosowanie przemiennika do płynnej regulacji prędkości. Zarówno suwnice natorowe jedno- i dwudźwigarowe, w zależności od potrzeb zostają doposażane o inteligentne funkcje. Tak skonstruowane zapewniają większe bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Bezpieczniejsza i wydajniejsza praca, dzięki suwnicom jedno- i dwudźwigarowym

Suwnice jedno- i dwudźwigarowe

W standardzie suwnice jedno- i dwudźwigarowe oferowane są z prędkością dwubiegową. Alternatywą jest zastosowanie przemiennika do płynnej regulacji prędkości. Zarówno suwnice natorowe jedno- i dwudźwigarowe, w zależności od potrzeb zostają doposażane o inteligentne funkcje. Tak skonstruowane zapewniają większe bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Bezpieczniejsza i wydajniejsza praca, dzięki suwnicom jedno- i dwudźwigarowym