Suwnice bramowe i półbramowe są stosowane na zewnątrz, poza halami produkcyjnymi. Jest to ich podstawowa rola, choć zdarzają się przypadki, kiedy to we wnętrzach obiektów niemożliwe jest wykorzystanie suwnic natorowych. W takich sytuacjach, jeśli hala czy magazyn zostają odpowiednio przygotowane pod względem projektu logistycznego wewnątrz zakładu, pojawia się szansa na zastosowanie suwnic tego typu.

Zaletą suwnic bramowych i półbramowych jest ich sprawny montaż i efektywne wykorzystywanie praktycznie we wszystkich procesach technologicznych. Na wydajność pracy nie mają niekorzystnego wpływu żadne warunki atmosferyczne. Dzięki temu suwnice tego typu wspomagają prace i przeprowadzane różnego rodzaju procesy technologiczne, umożliwiając wykonanie załadunku pojazdów czy przeładunku materiałów. Ponadto nie ma ograniczeń w manipulowaniu ładunkami wykorzystywanymi w procesie obróbki.

Sterowanie suwnicami

Sterowanie suwnicami bramowymi i półbramowymi odbywa się poprzez radio lub z kabiny sterowniczej. Możliwy jest jeszcze jeden sposób sterowania – za pomocą kasety sterowniczej.

Obydwa rodzaje suwnic oferują udźwig na takim samym poziomie, jak suwnice natorowe. Zarówno udźwig, jak i rozpiętość dostosowywana jest do potrzeb Klienta oraz warunków pracy urządzeń.

 

Wydajna praca na przestrzeniach otwartych, jak i w hali, dzięki suwnicom bramowym i półbramowym